Privacybeleid

Via www.buyanygiftcard.com worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. BTheMarket B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Doeleinden van de gegevensverwerking

BTheMarket BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact op met BTheMarket B.V. via [email protected].

Bij onze verwerking van gegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze Privacy Verklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor in deze verklaring beschreven persoonsverwerkingen;
 • je eerst expliciet toestemming vragen om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst zonder account, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen je persoonsgegevens dan aan ons distributiecentrum en betreffende bezorgdienst geven om de bestelling bij je te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, geslacht en NAW-gegevens. Dit doen wij in verband met de uitvoering van de overeenkomst. Wij bewaren deze informatie tot jouw bestelling is afgerond en tot maximaal 2 jaar na levering om je bestelling terug te kunnen zien bij eventuele problemen. Factuur- betaal- en bestelgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Jouw account

Bij het plaatsen van een bestelling in onze webwinkel bestaat de mogelijkheid om je te registreren. Je moet dan informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Hiervoor gebruiken wij je betalingsgegevens, e-mailadres, NAW-gegevens, factuuradres, telefoonnummer en geslacht. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. Je kunt via je account je persoonlijke gegevens ten alle tijden inzien. Wij bewaren deze informatie tot je het account opheft. Is een account langer dan 2 jaar niet actief dan wordt deze automatisch verwijderd. Het zelf opheffen van je account kan alleen op aanvraag, eventuele aanpassingen kunnen worden doorgevoerd wanneer je dat wilt.

Webformulier en Nieuwsbrief

Met de webformulieren kun je ons vragen stellen, aanvragen doen of je aan- en afmelden voor de digitale nieuwsbrief. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres. Dit doen wij op basis van jouw toestemming (opt-in). Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en maximaal 6 maanden daarna. Zo kunnen we bij mogelijke vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Je e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement opzegt. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

Reclame

Wij willen je graag informeren over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • per e-mail (d.m.v. nieuwsbrieven)
 • via social media (bijv. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn)

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame en je uit de database laten verwijderen. Elke nieuwsbrief bevat bijv. een afmeldlink. Social Media kies jezelf om ons wel of niet te volgen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van ons distributiecentrum en de verzender, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Verwerkersovereenkomst

Met de bedrijven die gegevens van ons verwerken hebben we een verwerkersovereenkomst getekend. Hierin is o.a. vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. Ook staat hierin dat de degenen die de gegevens verwerkt, hier vertrouwelijk mee om moet gaan en niet zonder toestemming voor een heel ander doel mag gaan verwerken dan in de verwerkersovereenkomst staat.

Verzamelen van online gegevens

Cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten en de informatie op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Wij gebruiken cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden en ook om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies. Met de tool Cookiebot worden cookies geblokkeerd als je hier geen toestemming voor gegeven hebt (m.u.v. functionele cookies). In deze cookiebar kun je direct aanvinken welke soort cookies geplaatst mogen worden. Deze cookies kunnen functioneel of analytisch zijn en sommige tracken je surfgedrag. Daarom wordt voor deze laatste type cookies uitdrukkelijke toestemming aan je gevraagd. Op deze pagina kun je vervolgens je toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, echter bestaat de kans dat de website dan niet meer volledig functioneert. Alles over het plaatsen van de cookies staat beschreven in ons cookiebeleid.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden van onze webwinkel en om te kunnen analyseren hoe effectief onze Google Ads-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De gegevens worden dus gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Van Google ontvangen wij demografische gegevens en interessegebieden van Google gebruikers die hiervoor toestemming hebben gegeven en op onze website komen. Ook hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden. Deze geanonimiseerde statistische gegevens (waarin geen persoonsgegevens meer zitten) bewaren wij zo lang als ze relevant zijn voor ons.

Ook maken wij gebruik van Google reCAPTCHA bij formulieren op onze website. Deze tool zorgt ervoor om mensen van robots te onderscheiden om spam te voorkomen. Om te functioneren plaatst deze tool noodzakelijke cookies, zodat hierdoor de gegevens van het formulier worden verzonden en onze website vrij blijft van spam.

Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De statistische gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics. Voor informatie over hoe Google compliant is aan de GDPR heeft Google specifieke pagina’s: Google Cloud en de GDPR en wat Google doet op het gebied van databescherming. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons als adverteerder informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Graag wijzen we je er expliciet op dat deze gegevens door BTheMarket BV nooit te herleiden zijn naar jou als persoon of individu, uitgezonderd situaties waarin je jezelf via één van de formulieren op de website als persoon identificeert. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van een order dan wel een e-mailadres achter te laten wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief. In dergelijke gevallen is je bezoekgedrag te koppelen aan de ingevulde gegevens.

De door BTheMarket BV verzamelde gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Beveiliging

BTheMarket B.V. neemt veel maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op organisatorisch als technisch gebied. Om je privacy te beschermen, wordt toegang tot persoonsgegevens afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Daarnaast maken wij gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert. Ook werken wij met specialisten en gespecialiseerde systemen die dagelijks werken aan het beveiligen van onze systemen en het zoeken naar kwetsbaarheden. Door een strenge toegangscontrole zorgen wij dat jouw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken. Geven we jouw gegevens aan iemand anders? Dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten via onze klantenservice

Inzage, correctie en recht van verzet

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Contactgegevens

BTheMarket B.V.
E: [email protected]

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Indien wij wijzigingen doorvoeren, wordt de datum van doorvoering expliciet bij de betreffende wijziging vermeld. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Deze Privacy Verklaring is voor het laatst aangepast en gepubliceerd op 01-01-2022.